Winkel

In dit deel van de website vindt U diverse artikelen, uitgegeven boeken en Blokhuisbladen. U kunt onderstaande artikelen of uitgaven bestellen door overmaking van het bedrag op ING-rekening : NL85INGB0000157182 t.n.v. Stichting Familie Blokhuis Fonds onder vermelding van het desbetreffende artikel.

 blokhuisboek 2012 copy Genealogie tot 2012 € 50,-
(2 boeken)
heraldiek1 4 eeuwen Blokhuis € 25,-
archief3 Genealogie tot 2000 € 15,-
heraldiek2 Blokhuisblad 1-22 / blad € 10,- Voor zover voorradig
archief4 Inventaris van het Archief € 15,-