• Deze bestaat uit een studiebeloning van € 250,-  voor een ieder die het praktijkdiploma een MBO, HBO of een universitaire opleiding heeft behaalt en waaraan een fulltime opleiding ten grondslag ligt.
  • De aanvraag kan worden ingediend tot één jaar na het afstuderen en dient vergezeld te gaan van een kopie van het betreffende diploma.
  • Indien een opleiding in het buitenland is genoten dient er sprake te zijn van een gelijkwaardige studie als in Nederland.
  • Bij het verstrekken van een studiebeloning wordt de aanvrager verzocht ten minste vijf jaar contribuant van de stichting te worden.
  • In geval van twijfel beslist het bestuur. De uiteindelijke goedkeuring van een aanvraag dient te geschieden door het gehele bestuur.

Aanvragen: Secretaris Bert Blokhuis secretaris@blokhuisstichting.nl

Back To Top
Zoeken