Gift, buitenland stage of werkopdracht.

  • Het gaat hier om een buitenland stage/werkopdracht door school geïnitieerd. Deze heeft een specifiek aanwijsbaar doel en kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de aanvrager. Dit kan in de vorm van het vergaren van extra kennis zijn als ook het opdoen van ervaring zowel opleiding gerelateerd als in ontplooiing van het individu. Met uitsluiting van de regulieren buitenlandse schoolexcursies/reisjes.
  • Het betreft hier middelbare schoolleerlingen tot een leeftijd van 20 jaar.
  • De bijdrage vanuit de stichting is vastgesteld op een éénmalig uit te keren bedrag van 250,- euro.
  • Is de persoon voor wie de aanvraag is bedoeld onder de 18 jaar. Dan wordt de aanvraag door de ouders welke minimaal 2 jaar contribuant zijn van de stichting ingediend. Is de aanvrager de 18 jaar gepasseerd dan zal deze zelf de aanvraag indienen en tevens verzocht worden voor ten minste vijf jaar contribuant te worden van de stichting.
  • In geval van twijfel beslist het bestuur.

Aanvragen: Secretaris Bert Blokhuis secretaris@blokhuisstichting.nl

Back To Top
Zoeken