Educatieve ondersteuning, lening en/of gift.

Het betreft hier een ondersteuningsaanvraag welke bestaat uit een renteloze lening met een maximum van €5.000,-. Mits er voldaan wordt aan de volgende criteria.

  • Deze ondersteuning geldt voor studies zowel in Nederland als in het buitenland en dienen door de overheid erkend te zijn.
  • Er kan een concreet studieplan overhandigd worden inclusief een begroting aangevuld met een persoonlijk gesprek. Het te verstrekken bedrag zal niet hoger zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum van €5.000,-.
  • Alle mogelijkheden voor het verkrijgen van studie financiering en/of Europese subsidies dienen onderzocht te zijn.
  • De ondersteuning is gericht op het educatieve gedeelte van de opleiding dus kosten met betrekking tot de studie. Eventuele kosten voor huisvesting, verblijfskosten en reiskosten komen hier niet voor in aanmerking.
  • Bij succesvol afronden van de studie en na overleg van het diploma/certificaat wordt 1/5 deel van de lening een schenking.
  • De terugbetaling en het startmoment voor het aflossen van de lening gaat in overleg en wordt van te voren vastgelegd. De hoogte van de maandelijkse aflossing dient te liggen tussen de €50,- en de €100,- . een tussentijdse extra aflossing kan altijd plaatsvinden.
  • Is de aanvrager onder de 18 dan wordt deze verzocht voor ten minste vijf jaar contribuant te worden van de stichting.
  • In geval van twijfel en bij uitzonderingen beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen.

Aanvragen: Secretaris Bert Blokhuis secretariaat@blokhuisstichting.nl

Back To Top
×Close search
Zoeken