De familiegenealogie wordt uitgebreid beschreven in de uitgegeven boekwerken “vier eeuwen BLOKHUIS 1591-1991” en “Familie Genealogie 1591-2000”.

Vier eeuwen Blokhuis

1591-1991

Familie Genealogie

1591-2000

De genealogieboekwerken worden regelmatig uitgegeven. In de tussenliggende tijdsperioden worden de genealogische mutaties bijgehouden in de bekende Blokhuisbladen.

Genealogie tot 2012

De uitgave bestaat 2 delen

Back To Top
Zoeken