Ondersteuning

Het doel van de Stichting is omschreven in artikel 2 van de statuten. Naast het uitgeven van Blokhuisbladen en boeken, het organiseren van familiedagen en het genealogisch onderzoek kan de Stichting ook geldelijke hulp bieden. Dat kan zijn in de vorm van schenkingen of leningen door:

  • bij te dragen in de kosten van -of te bekostigen de opvoeding van minderjarige personen, behorende tot de familie.
  • bij te dragen in de kosten van -of te bekostigen de voortzetting van een studie van meerderjarigen, behorende tot de familie
  • geldelijke ondersteuning te verlenen aan diegenen, behorende tot de familie, die bij gebreke van andere middelen, dit nodig hebben.

Voor deze ondersteuning dient mondeling of schriftelijk een verzoek te worden gedaan aan het bestuur van de Stichting.
De aanvraag zal vertrouwelijk worden behandeld.

Aanvraag studiebeloning

De studiebeloning is bedoeld voor Blokhuizen die een vierjarige MBO, HBO of Universitaire studie hebben afgerond. Om in aanmerking te komen voor de studiebeloning, dient de afgestudeerde zelf een kopie van zijn of haar diploma te sturen naar: avanhalteren@casema.nl. Daarnaast dient de aanvrager ook bereidt te zijn contribuant te worden van de stichting.

Het bestuur.