Stichting

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Familie Blokhuis. De website is bedoeld als contactpunt voor familieleden om kennis te vergaren over de familie en haar stichting. Daarnaast heeft de website tot doel om informatie uit te wisselen. Verder houdt de redactie de website actueel door regelmatig berichten over Blokhuizen te plaatsen.

De Stichting Familie Blokhuis Fonds is opgericht op 5 december 1912 door de heren Hendrik Jacob, Mijndert en Eduard Arthur Ferdinand Blokhuis. De stichting is opgericht met als doel het bijhouden van de familiegenealogie en het versterken en behouden van de onderlinge contacten. Naast deze website geeft de stichting ook het “Blokhuisblad”(het familieblad van de stichting) en genealogieboekwerken uit en wordt er eens in de 5 jaar een familiedag georganiseerd. Om de archieven te verrijken hebben wij altijd interesse in informatie over de familie en gegevens ten behoeve van de genealogie. Heeft u informatie over onze familie of wilt u meer informatie over onze stichting, dan kunt u contact met ons opnemen middels het contactformulier [aangeven waar dat staat op de website]. Wanneer u zich wilt aanmelden bij de Stichting Familie Blokhuis of wanneer u wijzigingen in persoonsgegevens aan ons door wilt geven, kan dat door middel van het invullen van het mutatieformulier.

Hartelijk dank voor uw interesse en veel surfplezier.

Welcome

Welcome to the Blokhuis Family Foundation website. This website is intended as a contact point for all family members to acquire knowledge about the family and its foundation. Our aim is to exchange information amongst family members. There will be regularly updates at the website like new articles regarding the Blokhuis family.

The Blokhuis Family Foundation was founded on December 5, 1912 by the gentlemen Hendrik Jacob, Mijndert and Eduard Arthur Ferdinand Blokhuis. The aim of the foundation was to preserve the family genealogy and maintain contact with all the family members around the world. The foundation publishes the “Blokhuisblad” magazine and looks after the genealogy books. It also organises a family day every five years.

To enrich the archives of the genealogy, we are very keen on family updates. If you are interested in this foundation or have information about the Blokhuis Family, you can get in touch with the foundation by filling in the contact form. If you would like to become a member of the Blokhuis Family Foundation or report changes regarding personal data, you can use the changed information form.

Thank you for your interest and enjoy your visit.