Donatie

De doelstellingen van de familiestichting , zoals het uitgeven van het “Blokhuisblad” en de genealogieboekwerken, het organiseren van familiedagen en het genealogisch onderzoek worden uitgevoerd door vrijwilligers. Aan deze activiteiten zijn echter wel kosten verbonden. Met behulp van het stichtingskapitaal en donaties van familieleden worden de nodige financiële middelen verkregen.

Familieleden die donateur zijn krijgen alle uitgaven gratis. Ook de familiedag activiteiten worden aan de donateurs aangeboden.

De donatie bedraagt € 10,- per jaar.

Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL85INGB0000157182 (ING Bank) ten name van Stichting Familie Blokhuis Fonds.

Voor uw bijdrage willen wij u bij voorbaat bedanken.

Het bestuur