De doelstellingen van de familiestichting, zoals het uitgeven van het “Blokhuisblad” en de genealogieboekwerken, het organiseren van familiedagen en het genealogisch onderzoek worden uitgevoerd door vrijwilligers. Aan deze activiteiten zijn echter wel kosten verbonden. Met behulp van het stichtingskapitaal en donaties van familieleden worden de nodige financiële middelen verkregen.

Het donateurschap is echter exclusief voor familieleden die vallen binnen de richtlijnen volgens onze statuten.

Bent u geen familielid maar u voelt zich om welke reden dan ook betrokken bij onze stichting. Dan kunt u “vriend van de stichting” worden hiervoor vragen wij u een bijdragen te doen vanaf €10,- per jaar. U krijgt als “vriend” net als de familieleden het blokhuisblad en de familie activiteiten aangeboden.

Voor meer informatie neem contact op met genealoog Sylvia van Halteren: scvanhalteren@gmail.com

Voor uw bijdrage willen wij u bij voorbaat bedanken.

Het bestuur

Back To Top
Zoeken