Gijsbert Gerrit Dirk Blokhuis 1941-2015

Wij hebben in december als bestuur afscheid moeten nemen van ons ere-lid en oud-penningmeester Gijs Blokhuis. Hij werd 74 jaar.

Gijsbert G.D. werd in 1941 geboren als zoon van Cornelis BLOKHUIS en Pieternella W. HENNING. Hij behoorde tot de Lisser Tak-Staak B. Hij studeerde Natuur- en Wiskunde. Als biochemicus promoveerde Gijs in 1970 als doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen. Zijn proefschrift beschreef het onderzoek naar de heterogeniteit van mitochondriën in hersenweefsel.

Gijs trouwde in 1965 met Wil VEENHUIZEN. Hun huwelijk werd bekroond met twee kinderen en 5 kleinkinderen.

In 1980 nam Gijs in het bestuur van onze familiestichting de functie van penningmeester over van zijn vader Cornelis.

Gijs is maar liefst 33 jaar lang de penningmeester  in het bestuur van de stichting geweest. In 2013 gaf hij aan te willen stoppen vanwege zijn gezondheid.

In zijn bestuursperiode zijn vele zaken tot stand gebracht waaronder de verkoop van boerderij “de Hazendonck”. De opbrengst van de boerderij werd belegd in aandelen en obligaties en dat vergde de nodige inzicht en tijd. Gijs deed nauwgezet zijn werk. Jaarlijks stelde hij de jaarrekening op waaraan duidelijk te merken was, dat er heel wat uren in waren gestoken alvorens deze in het voltallige bestuur werd besproken.

Ook hielp Gijs mee bij de organisatie van de verschillende Blokhuisdagen. Het laatste boek “100 jaar Blokhuisstichting”  kwam onder zijn leiding tot stand. Hij was een aimabel man en bestuurslid en onder zijn financiële leiding groeide het vermogen van onze familiestichting aan en was het in kundige handen.

We namen afscheid van Gijs op 14 december 2015 te Driehuis.

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alsmede de verdere familie veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Namens het bestuur

Sylvia van Halteren-Blokhuis

Back To Top
Zoeken