Afscheid Ellie Kroon

Ellie werd in 1956 als oudste kind en enige dochter geboren in het gezin van Wessel Kroon en Maria Blokhuis. Dit gezin behoort tot de Oudere Nijkerkse Tak-Staak A2.

Ellie groeide op met 2 jongere broers en op het 25-jarig huwelijk van haar ouders ,dacht zij ze ter verrassen met een compleet uitgewerkte stamboom. Een prachtig cadeau, totdat een van de tantes meldde dat dit al bestond en als sinds 1912. De stichting die er bij hoorde moest ze even opzoeken.

Sindsdien bezocht Ellie samen met haar ouders de 5 jaarlijkse bijeenkomsten. In 2006 nam ze het secretariaat over van Wim Blokhuis. Wim kende ze uit Nijkerk en was nog familie. Dus ook lid van de Oudere Nijkerkse Tak-Staak A2.

Naast haar werk als docent Engels, eerst op het Hoornbeeck College en later als freelancer, heeft ze ontzettend veel werk verzet voor onze familiestichting.

Als aanspreekpunt voor de familie,  maar ook voor allerlei instanties, was het nog al wat werk om de goede vragen en berichten bij de goede bestuursleden te krijgen. Ook de notulen vroeg altijd veel. Probeer maar eens lijn te krijgen in een vergadering met alleen maar Blokhuizen  ….

In 2022 toen alles na de Corona pandemie weer op gang kwam, gaf Ellie aan dat  ze haar functie ging overdragen. Het toenmalige bestuur raakte lichtelijk in paniek. Gelukkig vonden ze in de persoon van Bert Blokhuis een waardige opvolger. Afgelopen mei 2023 werd het stokje dan ook officieel overgedragen en tot Ellies grote verrassing werd ze na een prachtige toespraak van voorzitter Wim benoemd tot erelid van onze familiestichting.

Nog wat wapenfeiten:

  • Het eerste jubileumweekend in Garderen werd in de praktische kant volledig door Ellie georganiseerd, daarbij werd ze ondersteund door Cees Blokhuis, de organisatorisch kant was van de hand van Dirk Blokhuis.
  • Alle informatie over de Oudere Nijkerkse Tak-Staak A1 en Staak A2 werd door haar verzameld en waar nodig gedigitaliseerd. De bijdrage van deze Tak in het jubileum boek was ook van haar hand.
  • Het huishoudelijk regelement implementeren was voor Ellie ook een wens die uitkwam.
  • Daarnaast het bijhouden van het advertentieboek , dat vanaf ongeveer 1840 advertenties en geboorte- , rouw- en trouwkaarten bevat.
  • Het organiseren van alle bijeenkomsten voor het afscheid van bestuursleden en commissarissen werd door Ellie gedaan. Dat waren de afgelopen 17 jaar nog al wat keren.
  • En zoals hierboven al gerefereerd alle contacten liepen via Ellie en werden waar nodig doorgesluisd of passend beantwoordt.

Lieve Ellie ook hier nogmaals hartelijk dank voor al het werk wat je voor onze familiestichting hebt verricht en het ga je, samen met Aart, heel goed op jullie verdere levenspad.

Back To Top
Zoeken